Dzieje Warszawy na przestrzeni wieków

W początkowym okresie swej historii Warszawa była raczej mało znaczącym miejscem na mapie Polski. Ta sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie XVI i XVII wieku, gdy została tam przeniesiona stolica.

Jak wyglądały początki Warszawy?

Powstanie Warszawy datuj się na końcówkę XIII wieku, a więc jego historia w porównaniu do kilku innych polskich miast wcale nie jest długa. W samym powstaniu Warszawy swój udział miał ród Rawiczów oraz toruńscy handlarze.

Z początku znaczenie Warszawy było marginalne i to nie tylko w skraju kraju, ale także regionu. Sytuacja zmieniła się na przełomie XIII i XIV stulecia, kiedy to Warszawę uznano za stolicę Mazowsza.

Początek XVI wieku w Warszawie to zaś czas intensywnego rozwoju handlu. Wielkim atutem tego miasta stało się wtedy płożenie geograficzne. Przez Warszawę biegło wtedy wiele ważnych szlaków handlowych, a ponadto znajdowała się ona niemal w centrum kraju. Potencjał Warszawy został także zauważony przez najważniejsze osoby w kraju, a mieszkańcem miasta została między innymi królowa Bona. Z czasem władze postanowiły, że w Warszawie będą miały miejsce obrady sejmu.

Jak Warszawa zmieniła się po zostaniu stolicą?

Największy wpływ na historię Warszawy miało uznanie ją za stolicę Polski. Miało to miejsce w

1610 roku, choć z początku miało to nieformalną formę. Pierwsza połowa XVI stulecia to czas bardzo intensywnego rozwoju Warszawy, w której rozbudowywano infrastrukturę. Mniej korzystnie wyglądała druga część tego stulecia, kiedy to miasto zostało rozgrabione przez potop szwedzki.

Późniejsze dziesięciolecia to kolejne wzloty i upadki stolicy Polski. Wielu historyków twierdzi zaś, że Warszawa rozwijała się najszybciej w historii za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niestety był on ostatnim królem Polski, po którym nastąpiły 123 lata zaborów.

Co działo się w Warszawie po rozbiorach?

Podczas rozbiorów Warszawa trafiła do zaboru Pruskiego i stała się głównym miejscem działań konspiracyjnych Polaków, którzy jak najszybciej chcieli odzyskać niepodległość. Pierwsza okazja ku temu nastąpiła na początku XIX wieku, kiedy to Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie. Niestety parę lat później Napoleon poniósł klęskę, co przekreśliło marzenia Warszawiaków i Polaków na wolny kraj.

Dopiero po I wojnie światowej Polska powróciła na mapę, a Warszawa ponownie została stolicą kraju. Niestety historia szybko zatoczyła koło a Rzeczpospolita ponownie straciła niepodległość w 1939 roku. Wtedy to Warszawa ponownie stała się centrum konsolidacyjnym, który z czasem przerodził się w ruch oporu. Powstanie Warszawskie z 1944 roku pochłonęło jednak tysiące ofiar, a walki doszczętnie zrujnowały polską stolicę. Okres powojenny to czas odbudowy zniszczonego miasta. Prawdziwą wolność Warszawa, tak jak i cała Polska osiągnęły jednak dopiero po kolejnych dziesięcioleciach i pozbyciu się rosyjskich wpływów.

cocktail