Skąd pochodzi nazwa Warszawa?

Słowo Warszawa oznacza oczywiście miasto będące stolicą Polski, a jej poprawne wymówienie przysparza nie lada trudności obcokrajowcom. Skąd jednak wzięła się taka nazwa? Wbrew pozorom wcale nie jest to jasne.

Wars i Sawa to mit?

Wśród Polaków panuje dość popularne przekonanie, że nazwa Warszawa pochodzi z legendy dotyczącej postaci Warsa i Sawy. Sama wersja tej legendy przyjmuje przy tym różne formy. Najpopularniejsza z nich głosi, że Wars był człowiekiem, który zakochał się z wzajemnością w syrenie o imieniu Sawa. Potęga tej miłości miała być tak duża, że Sawa przemieniła się w człowieka, aby zamieszkać ze swoim ukochanym. W miejscu tym powstać miało miasto, które nazwę zawdzięcza bohaterom tej opowieści.

Historia o Warsie i Sawie to oczywiście legenda. Wielu historyków twierdzi także, że Warszawa wcale nie zawdzięcza swej nazwy postaciom Warsa i Sawy.

Czy nazwa Warszawa pochodzi od imienia?

Warsław, Warcisław, i Wrocisław, to popularne niegdyś polskie imiona, które jednak wedle pewnych źródeł pochodzą z czeskich terytoriów. W formie zdrobniałej wszystkie z nich przejmują zaś postać Warsz. Te imiona były często używane między innymi przez przedstawicieli rodu Rawiczów, którzy w dawnych czasach zamieszkiwali tereny, które dziś określa się mianem Śródmieścia Warszawy.

Ten ród miał właśnie postanowić, że zamieszkiwane przez nich tereny nazwę wezmę od najpopularniejszych tam imion. Współcześnie większość historyków uznaje zaś tę historię za najbardziej prawdopodobną.

Warszawa nie jedno miała imię?

Wielu historyków uważa także, że nazwa stolicy Polski przez wieki podlegała pewnym zmianom. Wcześniej określano ją takimi słowami jak Warszewa, Warszewo, Warszowo, Varschewia itp. Współczesna nazwa Warszawa jest zaś wynikiem zmian w polskiej gwarze i gramatyce.

Jak określa się Warszawę w innych językach?

Warsaw, Warschau, Варшава, Varsovie, Varsó, Varsavia, Varsovia – w różnych językach oraz zakątkach świata polska stolica nazywana jest na różne sposoby. Najczęściej używana jest oczywiście angielska wersja, która wręcz idealnie pasuje do warszawskiej historii. Warsaw można bowiem przetłumaczyć na miasto, które widziało wojnę.

Skąd nazwy warszawskich dzielnic?

Także nazwy dzielnic Warszawy, a w szczególności ich etymologia wzbudza pewne kontrowersje. Dotyczy to chociażby Wilanowa, Mokotowa, czy też Żoliborza. W ich przypadku źródeł nazwy często trzeba się doszukiwać w zagranicznych językach.

Pochodzenie pewnych nazw dzielnic nie wzbudza zaś żadnych wątpliwości. Tak jest w przypadku Bemowa, którego nazwa pochodzi od nazwiska Józefa Bema, czy też dzielnicy Ursus, która nazwę zawdzięcza fabryce.

.

cocktail