Dzieje powstania warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Miało ono dramatyczny przebieg, w trakcie walk zginęła ogromna liczba ludzi, a samo miasto zostało zrujnowane. Do dziś Polacy oddają hołd powstańcom, jednak wielu z nich uważa także, że decyzja o jego wybuchu była błędna.

Jak przebiegało powstanie warszawskie?

Powstanie warszawskie trwało ponad dwa miesiące i było wymierzone nie tylko przeciw niemieckim okupantom, ale w pewien sposób także przeciwko komunistom. Celem powstańców było bowiem nie tylko przejęcie Warszawy z rąk nazistów, ale także zapobiegnięcie jej przejęcia przez władze sowieckie.

Szanse na powodzenie tej akcji zbrojnej były znikome, ponieważ Polacy byli praktycznie całkowicie pozbawieni wsparcia sojuszników. W dodatku sami warszawscy powstańcy nie byli wyposażeni w odpowiednią broń.

Mimo tego dzielni Polacy stawiali heroiczny opór przez aż 63 dni, czyli do 3 sierpnia 1994 roku. W trakcie walk ponad 50 tysięcy Polaków zmarło, odniosło rany, bądź też zostało wziętych do niewoli. Ogromna część Warszawy została zaś zrujnowana.

Czy decyzja o wybuchu powstania była słuszna?

Od powstania warszawskiego minęło już 75 lat. Wciąż jednak debata na temat tego czy było ono słuszne czy też nie wzbudza szereg opinii. Oczywiście łatwo jest ferować wyroki znając historię i skutki podjętych decyzji niż podejmować je w trakcie najbrutalniejszej wojny w dziejach. Historycy starają się jednak przytoczyć racjonalne argumenty za i przeciw decyzji o wybuchu powstania. Tych można zaś wymienić naprawdę dużo.

Argumenty przeciwników wybuchu powstania sprowadzają się głównie do tego, że szansę na powodzenie tej akcji zbrojnej były bliskie zeru, o czym wiadomo było od samego początki. Siły niemieckie były bowiem znacznie silniejsze od Polaków i to praktycznie pod każdym względem. Władze powstańcze powinny też sobie zdawać sprawę z tego, że w czasie walk nie będą mogły liczyć na żadną wymierną pomoc ze strony aliantów oraz sowietów. Osoby uważające powstanie warszawskie za błąd często zwracają też uwagę na straty ludzkie i infrastrukturalne, jakie się z nim wiązały. Jeszcze inny przeciwnicy powstania argumentują, że siły polskie nie były do niego przygotowane pod względem organizacyjnym, co zakończyło się sporym chaosem na polach bitew.

Zwolennicy powstania warszawskiego uważają jednak, że tej akcji zbrojnej nie można traktować jako całkowitej klęski. Dzięki niemu udało się bowiem opóźnić przemarsz armii komunistów na zachód Starego Kontynentu. Co więcej, powstanie warszawskie było wyraźną przestrogą dla Stalina i informowało go o tym, że Polacy będą walczyć o swoją wolność do ostatniej kropli krwi. To zaś umocniło pozycję Polski w trakcie negocjacji dotyczących powojennych granic oraz stref wpływów największych mocarstw.

Wielu historyków uważa także, że starty, jakie wiązały się z powstaniem warszawskim, były nieuniknione. Jeżeli bowiem powstanie by nie wybuchło, to Warszawa i tak stałaby się areną krwawych walk pomiędzy niemieckimi nazistami a rosyjskimi komunistami. W ich konsekwencji zginęłoby także tysiące Polaków, a Warszawa zostałby doszczętnie zniszczona.

cocktail