Poziom życia w Warszawie na tle całej Polski

W Polsce od lat toczy się debata o tzw. Polsce A i Polsce B, czyli różnic pomiędzy bogatszymi a biedniejszymi regionami całego kraju. Warszawa zwykle jest tutaj przedstawiana jako zdecydowanie najbogatsze miasto. Niektórzy uważają nawet, że dzieje się to z krzywdą dla innych miejscowości.

Czy Warszawa jest nieproporcjonalnie bogata?

Debaty na temat tzw. sprawiedliwości społecznej zawsze wzbudzają kontrowersje. Wnioski z nich pochodzące w dużej mierze wynikają z przyjętych założeń oraz wykorzystanych danych. Jeśli więc porównać poziom dobrobytu mierzony takimi wskaźnikami jak PKB na mieszkańca, czy średni parytet siły nabywczej mieszkańca Warszawy np. z Berlińczykiem, Londyńczykiem, czy Paryżaninem to można dojść do wniosku, że poziom życia w polskiej stolicy nie jest zbyt wysoki.

Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdyby porównać Warszawę pod względem statystyk ekonomicznych do innych polskich miast. Wtedy to można nawet pomyśleć, że Warszawa to zdecydowanie najlepsze miejsce do życia w Polsce.

Czym wyróżnia się Warszawa na tle reszty kraju?

O ile większość polskich miast się wyludnia i przewiduje się, że trend ten będzie się pogłębiać, o tyle saldo migracji mieszkańców w Warszawie jest wysoce dodatnie. Do stolicy Polski lgną bowiem Polacy z całego kraju, którzy kuszeni są przede wszystkim wysokimi zarobkami. Co więcej, to do Warszawy najczęściej przybywają imigranci z innych krajów.

Dane unijne pokazują, że w relacji średnie PKB na mieszkańca stolicy do średniego PKB na mieszkańca całego kraju Polska od lat plasuje się w ścisłej czołówce. Na tej podstawie można stwierdzić, że uznanie Warszawy za miasto nadproporcjonalnie bogate w odniesieniu do reszty kraju jest uprawnione. Oczywiście w Warszawie także koszty życia są najwyższe w kraju, wciąż jednak parytet siły nabywczej w polskiej stolicy w ujęciu relatywnym jest bardzo wysoki.

Warszawa 17 województwem?

Poziom dobrobytu w Warszawie kontrastuje nie tylko ze średnimi krajowymi, ale także z tym, co jest standardem w województwie mazowieckim. O ile bowiem wskaźniki dla Warszawy i okolicznych gmin są bardzo wysokie, o tyle poziom życia jest dużo niższy np. w Płocku, Radomiu, czy też Siedlcach. Innymi słowy, Warszawę można uznać za najlepszy przykład tzw. Polski A, podczas gdy reszta województwa mazowieckiego przejawia typowe cechy tzw. Polski B.

Z tego powodu Warszawę i jej okolicę w unijnych statystykach traktuje się jako osobne województwo. Dzięki temu pozostałe miasta województwa Warszawskiego mogą liczyć na większe wsparcie ze środków unijnych.

cocktail