Poziom życia w Warszawie na tle całej Polski

W Polsce od lat toczy się debata o tzw. Polsce A i Polsce B, czyli różnic pomiędzy bogatszymi a biedniejszymi regionami całego kraju. Warszawa zwykle jest tutaj przedstawiana jako zdecydowanie najbogatsze miasto. Niektórzy uważają nawet, że dzieje się to z krzywdą dla innych miejscowości.

Czy Warszawa jest nieproporcjonalnie bogata?

Debaty na temat tzw. sprawiedliwości społecznej zawsze wzbudzają kontrowersje. Wnioski z nich pochodzące w dużej mierze wynikają z przyjętych założeń oraz wykorzystanych danych. Jeśli więc porównać poziom dobrobytu mierzony takimi wskaźnikami jak PKB na mieszkańca, czy średni parytet siły nabywczej mieszkańca Warszawy np. z Berlińczykiem, Londyńczykiem, czy Paryżaninem to można dojść do wniosku, że poziom życia w polskiej stolicy nie jest zbyt wysoki.

Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdyby porównać Warszawę pod względem statystyk ekonomicznych do innych polskich miast. Wtedy to można nawet pomyśleć, że Warszawa to zdecydowanie najlepsze miejsce do życia w Polsce.

Czym wyróżnia się Warszawa na tle reszty kraju?

O ile większość polskich miast się wyludnia i przewiduje się, że trend ten będzie się pogłębiać, o tyle saldo migracji mieszkańców w Warszawie jest wysoce dodatnie. Do stolicy Polski lgną bowiem Polacy z całego kraju, którzy kuszeni są przede wszystkim wysokimi zarobkami. Co więcej, to do Warszawy najczęściej przybywają imigranci z innych krajów.

Dane unijne pokazują, że w relacji średnie PKB na mieszkańca stolicy do średniego PKB na mieszkańca całego kraju Polska od lat plasuje się w ścisłej czołówce. Na tej podstawie można stwierdzić, że uznanie Warszawy za miasto nadproporcjonalnie bogate w odniesieniu do reszty kraju jest uprawnione. Oczywiście w Warszawie także koszty życia są najwyższe w kraju, wciąż jednak parytet siły nabywczej w polskiej stolicy w ujęciu relatywnym jest bardzo wysoki.

Warszawa 17 województwem?

Poziom dobrobytu w Warszawie kontrastuje nie tylko ze średnimi krajowymi, ale także z tym, co jest standardem w województwie mazowieckim. O ile bowiem wskaźniki dla Warszawy i okolicznych gmin są bardzo wysokie, o tyle poziom życia jest dużo niższy np. w Płocku, Radomiu, czy też Siedlcach. Innymi słowy, Warszawę można uznać za najlepszy przykład tzw. Polski A, podczas gdy reszta województwa mazowieckiego przejawia typowe cechy tzw. Polski B.

Z tego powodu Warszawę i jej okolicę w unijnych statystykach traktuje się jako osobne województwo. Dzięki temu pozostałe miasta województwa Warszawskiego mogą liczyć na większe wsparcie ze środków unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cocktail